MAKE A DIFFERENCE // ALL KOMPETENS UNDER SAMMA TAK

MAKE A DIFFERENCE

+vonbulow.co – all kompetens under samma tak

Vi ser till att ditt företags målsättning, strategi och kommunikation pekar åt samma håll.

Därför har vi samlat all kompetens under samma tak så att vi fungerar som våra kunders kommunikations-, marknadsförings- och affärsutvecklingavdelning ”ute på stan”.

Vi har stor spännvidd när det gäller vår kompetens, från kommunikation och företagsrådgivning till grafisk design och online/media. Därför kan vi se på alla delarna av din verksamhet och skapa en helhet på allra bästa sätt.

Det här gör vi:

 • Mediahantering
 • Mediecoachning
 • Krisrådgivning
 • Affärsutveckling
 • Genomförande av strategier och förändringsinsatser
 • Samarbete och teamutveckling
 • Lobbyverksamhet
 • Kampanjer
 • Försäljningsmaterial
 • Hemsidor
 • Appar

 

+vonbulow.co
Knudstrupvej 3
DK-4180 Sorø

phone +45 5599 8118
mail@vonbulow.co

 

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980