RÅDGIVNING // TIPS TIL EN PROFESSIONEL BESTYRELSE

Tips til en professionel bestyrelse?

  • En rigtig sammensat bestyrelse kan sætte kursen for virksomheden og bidrage med værdifuld sparring på områder, hvor ledelsen har brug for ekstra kompetencer.

Tommelfingerreglen siger, at når en virksomhed runder en årlig omsætning på 50 mio. kroner, er det værd at overveje om virksomheden skal etablere en professionel bestyrelse.

Den professionelle bestyrelse er en god idé for virksomheder, hvor ejer og direktion er åbne overfor at indgå i samarbejde med eksterne bestyrelsesmedlemmer og er indstillet på, at bestyrelsesmedlemmer stiller kritiske spørgsmål.

En bestyrelse udstikker ikke alene en kurs for virksomheden, men følger også op på tidligere beslutninger og kontrollerer, at konkrete initiativer bliver ført ud i livet. Samtidig signalerer virksomheden ikke mindst overfor investorer og banker, at der er fokus på de forretningsmæssige muligheder og udfordringer. Summa summarum er en professionel bestyrelse med til at sikre, at virksomheden træffer strategiske beslutninger, der resulterer i bedre performance og indtjening.

Find de rigtige bestyrelsesmedlemmer

Det er naturligvis vigtigt at få afklaret, hvilke udfordringer virksomheden står overfor og hvilke kompetencer virksomheden har brug for, før den går ud og leder efter egnede kandidater til den nye bestyrelse. Dernæst er det en god idé at afsætte ressourcer til at sælge idéen og opfordre de rigtige kandidater til at arbejde i bestyrelsen.

Mindre- og mellemstore virksomheder har ofte behov for specifikke kompetencer indenfor eksempelvis markedsføring, salg, organisationsudvikling, opkøb, tværgående processer mv., eller mangler erfaring med at trænge ind på et udenlandsk marked. De kompetencer kan virksomheden evt. tilføre via eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Hvad koster en professionel bestyrelse?

Størrelse af et bestyrelseshonorar afhænger bl.a. af de enkelte medlemmers kompetencer, virksomhedens størrelse, økonomi og antallet af bestyrelsesmøder. Med et slag på tasken modtager en bestyrelsesformand et honorar svarende til en månedsløn for en direktør, mens et menigt bestyrelsesmedlem koster det halve. Hvis man tager udgangspunkt i en nyetableret bestyrelse bestående af en bestyrelsesformand og to menige medlemmer, vil det årligt koste omkring to månedslønninger for en direktør.

Det kan være nødvendigt, at bestyrelsesformanden i perioder fungere som ”arbejdende bestyrelsesformand”. Her skal man påregne et honorar som i gennemsnit udgør 2-3 gange timelønnen for en direktør medmindre der aftales faste arbejdsdage i virksomheden, hvorefter honoraret typisk udgør 2 gange timelønnen for en direktør.

Ved virksomheder i regnskabsklassen Stor C vil honoraret typisk være større, idet det forudsættes, at formanden ikke alene er rådgivende, men også aktiv i den strategiske ledelse af virksomheden.

Man bør være opmærksom på, at en bestyrelse ikke fungerer optimalt fra dag ét. Derimod tager det tid før de eksterne bestyrelsesmedlemmer lærer virksomheden ordentlig at kende. Der skal endvidere skabes tillid mellem bestyrelsen og direktionen, og virksomheden skal sætte systematik i de bestyrelsesrelevante informationer.

Tjekliste ved etablering af professionel bestyrelse

  • Analyse af virksomhedens marked og udfordringer
  • Hvilke bestyrelseskompetencer har virksomheden brug for?
  • Hvad omfatter bestyrelsesarbejdet, og hvordan skal det honoreres?
  • Udformning af profiler og rekruttering af bestyrelsesmedlemmer
  • Registrering hos Erhvervsstyrelsen, forretningsorden og bestyrelsesansvarsforsikring
  • Sørg for at bestyrelsesmedlemmer som minimum har en bestyrelsesuddannelse
 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980