Case // Tegelapp

Tegelapp

I samarbete med branschföreningen Kalk- og Teglværksforeningen har vi utvecklat en webapp för användning i Danmark, Sverige och Norge.

Tegelappen vänder sig till arkitekter och fokuserar på de många fördelarna med tegel som hållbart byggmaterial. Webappen är ursprungligen tänkt som ett medel för att skapa dialog mellan försäljarna av tegelprodukter och arkitekterna, men den fungerar också som inspirationskälla för arkitekterna.

Kalk- og Teglværksforeningens webapp 

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980