Consulting // Strategi och affärsutveckling

Strategi och affärsutveckling

Vi hjälper dig med strategi- och affärsutveckling

Många företag arbetar med att flytta fram välkända utvecklingsförlopp och prognoser. Engagemanget och motivationen finns men det är kanske ”det vilda” som saknas. Affärsutveckling är att våga se på sitt företag och sin marknad ur helt nya synvinklar.

Vi arbetar fram scenarier, workshops och hjälper till att ta fram handlingsplaner eller projektledning.

Det gäller att kunna se “the big picture” – tänk bara på hur svårt det kan vara att lägga ett pussel med 2000 bitar utan att veta vad det ska föreställa.

 

Michael von Bülow

Mail: michael@vonbulow.co
Phone: +45 5353 8118
Skype: +45 6574 8118

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980