Consulting // Samarbete och team

Samarbete och team

+vonbülow.co sätter ihop ett lag för teambuildningen med dem som har haft organisations- och ledningsansvar och därför vet var skon klämmer, hos anställda, ledare och ledning.

Det handlar om ramar, riktning och medarbetare för att skapa ett bra team. Vi arbetar med de tre elementen, antingen var för sig eller tillsammans. Ibland rekommenderar vi att det är ramen som ska ändras. Ofta har medarbetarna den rätta kompetensen och känner av den önskade utvecklingsriktningen, men de fysiska eller resursmässiga ramarna stämmer inte med strategin. Andra gånger är uppdraget att optimera ett team eller en avdelnings performance.

När ett teambuildningsprogram tas fram i samarbete me oss finns det alltid både en teoretisk del, en handlingsorienterad lärodel, som också innehåller planering för framtiden – både för den enskilde deltagaren och organisationen – och en uppföljningsdel. Vi är naturligtvis inte alltid med hela vägen. Det lag som +vonbülow skapar för teambuildningen har själv stått med organisations- och ledningsansvaret. Antingen som teamledare, avdelningschef eller direktör – och därför vet vi också var skon klämmer hos medarbetare, chefer och ledning. Därför kan vi ställa upp med onsite och offsite sparring och uppföljning under hela processen.

To jump is to loose your footing for a while, not to jump is to loose your life. Søren Kirkegaard/ filosof och författare

 

+vonbulow.co
Knudstrupvej 3
DK-4180 Sorø

phone +45 5599 8118
mail@vonbulow.co

 

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980