Consulting // Samarbejde og team

Samarbejde og team

+vonbülow.co sætter et hold til team-træningen, som har haft organisations- og ledelsesansvar og derfor ved, hvor skoen trykker hos både medarbejder, leder og ledelse.

Det handler om rammer, retning og medarbejdere. Vi arbejder med de tre elementer enten hver for sig eller samlet. Nogle gange vil vi anbefale, at det er rammen, der ændres. Ofte har medarbejderne de rette kompetencer og kender den ønskede udviklingsretning, men de fysiske eller ressourcemæssige rammer passer ikke til strategien. Andre gange er opgaven optimering af et team eller en afdelings performance.

Når et team-træningsprogram tilrettelægges i samarbejde med os, vil der altid være både en teoretisk del, en handlingsorienteret læringsdel, som også indeholder planlægning for fremtiden – både for den enkelte deltager og organisationen – og endelig en opfølgningsdel. Det er naturligvis ikke altid, vi er med hele vejen. Det hold, + vonbülow sætter til team-træningen, har selv stået med organisations- og ledelsesansvaret. Enten som teamleder, afdelingsleder eller direktør – derfor ved vi også, hvor skoen trykker hos både medarbejder, leder og ledelse. Vi kan derfor bistå med onsite og offsite sparring og opfølgning under hele forløbet

To jump is to loose your footing for a while, not to jump is to loose your life. Søren Kirkegaard/ filosof og forfatter

 

+vonbulow.co
Knudstrupvej 3
DK-4180 Sorø

phone +45 5599 8118
mail@vonbulow.co

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980