Communication // press och mediecoachning

Press och mediecoachning

Vi medietränar och coachar talespersonerna och ställer upp med en hotline som stöd för dig.

+ vonbülow erbjuder mediecoachning. Vi ger råd om hur du ska förmedla ditt budskap för att det ska nå sitt syfte. Vi ger dig svaren på frågor som: 

  • Hur förbereder jag mig på journalisternas frågor och hur hanterar jag dem?
  • Hur förmedlar jag aktivt mitt budskap?
  • Hur försäkrar jag mig om största möjliga uppbackning och genomslagskraft på den kommande presskonferensen?
  • Hur får jag en opartisk värdering av mitt budskap och oberoende sparring på mitt framträdande?

Vi hjälper till att identifiera de kritiska frågorna, hitta de rätta svaren och utarbeta den argumentation som är nödvändig för att ditt budskap ska nå fram.

 

+vonbulow.co
Knudstrupvej 3
DK-4180 Sorø

phone +45 5599 8118
mail@vonbulow.co

 

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980