Online // Vi målinriktar din marknadsföring

Online marknadsföring

Internet är en viktig mötesplats för ditt företag och dina kunder. De många nätplattformarna gör det möjligt att målinrikta marknadsföringen och på så sätt få ut mera av marknadsföringsbudgeten.

Vi arbetar med alla delar av nätkommunikation och är alltid beredda att visa vilka plattformar som är lämpligast för ditt företag.

Vi utför uppdrag kring företagens nätkommunikation med bland annat:

  • Hemsidor
  • Sociala medier som Facebook och LinkedIn
  • Film på YouTube
  • Appar
  • Adwords

 

Michael von Bülow

Mail: michael@vonbulow.co
Phone: +45 5353 8118
Skype: +45 6574 8118

Mail: marie@vonbulow.co
Phone: +45 5075 8118

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980