OKNygaard Highlight tag et kig.

OKNygaard Highlight 2020/21

Vi har samlet året i tal, ord og billeder, så det er muligt åbent at følge med i mål, strategi og økonomi. Vi arbejder målrettet på at skabe en sund og stabil vækst – i tæt samarbejde med medarbejde og kunder.

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980