Journalist // Klaus Hybler

Klaus Hybler

Klaus Hybler har en cand. merc.-examen med inriktning på ledarskap och kommunikation. Under de senaste tjugo åren har han levererat material till dags- och fackpress och han har vid flera tillfällen fungerat som redaktör.

Under de senaste åren har tyngdpunkten legat på PR-arbete. Det kan vara antingen som rådgivare och sparringpartner i samband med att man utarbetar strategier, väljer budskap och vinklar till media eller formulerar pressmeddelanden, broschyrmaterial, kundtidningar, personaltidningar med mera.

Förutom en känsla för rätt vinkel och förmågan att berätta en god historia lägger han sig vinn om att skriva enkelt och lättförståeligt. Allt för att få läsaren med sig! 

Kontakta Klaus Hybler:

Mail: klaus@vonbulow.co
Phone: +45 5080 8118

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980