Kampanjer // Förmelding av budskap

Kampanjer

Våra kampanjer ändrar inställning och skapar handling hos din målgrupp

Syftet med en förhållningskampanj är att bygga upp en positiv inställning i målgruppens medvetande. Det borgar för att ditt budskap blir väl emottaget och förmedlas vidare till andra. Förhållningsskampanjer används bland annat när nya ämnen ska upp på den offentliga dagordningen.

Syftet med en sådan kampanj är att få målgruppen att göra något speciellt, oftast att köpa eller välja något eller att gå med i en bestämd organisation. Förhållningskampanjer är lämpliga i samband med genomförandet av nya arbetsrutiner eller en förändring av en PR-kampanj.

Vi arbetar med event, webbkommunikation, mobilportaler, media, annonser, bioreklam, tv, radio, utomhusreklam och direct mail. Vi sätter de olika medierna i relation till varandra för att skapa ett univers som matchar målgruppen.

 

+vonbulow.co
Knudstrupvej 3
DK-4180 Sorø

phone +45 5599 8118
mail@vonbulow.co

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980