Communication // Pekar alla delar av din organisation åt samma håll?

Intern kommunikation

86 procent av de danska företagsledarna anser, att en heltäckande och väl genomförd intern kommunikation är grunden till en framgångsrik förändringsprocess.

Intern kommunikation är inte längre begränsad till personaltidningar, nyhetsbrev och intranät.

Det som sägs på avdelningsmöten, stormöten eller bemärkelsedagar är minst lika viktigt. Intern kommunikation är en del av företagets politik och dagliga rutiner. Kort sagt: överallt där medarbetarna möts.

Foto: Colourbox.com

Michael von Bülow

Mail: michael@vonbulow.co
Phone: +45 5353 8118
Skype: +45 6574 8118

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980