Communication // Pekar alla delar av din organisation åt samma håll?

Intern kommunikation

86 procent av de danska företagsledarna anser, att en heltäckande och väl genomförd intern kommunikation är grunden till en framgångsrik förändringsprocess.

Intern kommunikation är inte längre begränsad till personaltidningar, nyhetsbrev och intranät.

Det som sägs på avdelningsmöten, stormöten eller bemärkelsedagar är minst lika viktigt. Intern kommunikation är en del av företagets politik och dagliga rutiner. Kort sagt: överallt där medarbetarna möts.

Foto: Colourbox.com

 

+vonbulow.co
Knudstrupvej 3
DK-4180 Sorø

phone +45 5599 8118
mail@vonbulow.co

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980