Consulting // Implementering av förändringar

Implementering

Vi finns med när förändringsprocesser ska genomföras och vi hjälper till att styra dem

Förändringar skal genomföras, men de ska förstås också accepteras. I takt med att marknaden och konkurrensvillkoren förändras, så förändras också förutsättningarna för det enskilda företaget och dess anställda.

Att genomföra fusioner, sammanslagningar och förändringarna med nya processer, kunskap eller metoder kräver erfarenhet och verktyg. Beteende- och inställningsförändringar kräver också ny kompetens. När man samtidigt ska sköta det dagliga arbetet är det fullt naturligt att behöva extra support.

Vi finns med när förändringsprocesser ska genomföras och vi hjälper till att styra dem. Vi tar fram implementeringsplaner, säkrar uppföljningen och erbjuder projekt- eller programledning.

 

+vonbulow.co
Knudstrupvej 3
DK-4180 Sorø

phone +45 5599 8118
mail@vonbulow.co

 

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980