Consulting // implementering af forandringer

Implementering

Vi deltager i implementering af forandringsprocesser og giver support til styringen

Forandringer skal implementeres, de skal forstås og accepteres. I takt med, at markedet og konkurrencevilkårene forandrer sig, ændres også betingelserne for den enkelte virksomhed og dens medarbejdere.

At gennemføre fusioner, sammenlægninger og forandringerne med nye processer, viden eller metoder kræver erfaring og værktøjer. Typisk kræver adfærds- og holdningsændringer også nye kompetencer. Når det daglige arbejde samtidig skal passes, er det naturligt at have behov for ekstra support.

Vi deltager i tilrettelægningen af processen samt support til styringen. Vi udarbejder implementeringsplaner, sikrer opfølgning og tilbyder projekt- eller programledelse.

Michael von Bülow

Mail: michael@vonbulow.co
Phone: +45 5353 8118
Skype: +45 6574 8118

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980