Design // Skilj dig från mängden

Det visuella uttrycket är kundens första intryck

+ vonbülow vi skapar oss en bild av ditt företags visuella uttryck, så att alla komponenter får en enhetlig visuell identitet.

Vi ser design som konsten att förmedla värderingar, inställningar och personlighet så att din omvärld ser och förstår ditt visuella uttryck. Det allra första synintrycket lägger grunden för hur man i fortsättningen uppfattar en situation, en annan människa eller ett företag.

Vi skapar oss en bild av ditt företags visuella uttryck, så att alla komponenter får en enhetlig visuell identitet. Ofta arbetar vi med redesign, så att ditt företags uttryck också matchar den målgrupp du har valt.

Visuell design omfattar bland annat:

  • Logodesign
  • Visitkort
  • Broschyrer
  • Annonser
  • Digital design
  • Rollups
  • Mässtånd

 

+vonbulow.co
Knudstrupvej 3
DK-4180 Sorø

phone +45 5599 8118
mail@vonbulow.co

 

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980