Press och mediecoachning

Krisrådgivning

Intern kommunikation

Intern kommunikation

En heltäckande och väl genomförd kommunikation är grunden till en framgångsrik förändringsprocess.

Kampanjer

Kalk- og Teglværksforeningen

Kalk- og Teglværksforeningen

Vi skriver och skickar ut varje månad produktpress för branschföreningen Kalk- og Teglværksforeningen.

knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980