Media

Press och mediecoachning

Krisrådgivning

Krisrådgivning

Vi arbetar både med att förebygga kriser och med krisberedskap om krisen bryter ut.

Intern kommunikation

Varumärkesbyggande

Varumärkesbyggande

Vi hjälper dig att bygga ett starkt varumärke som skiljer sig från mängden.

Kalk- og Teglværksforeningen

knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980