Få analyse og overblik hos +vonbülow

Consulting // Analys

Analys

Få hjälp med att utveckla produkter och service och att kartlägga målgruppen

+vonbulow.co samlar och analyserar dagligen stora mängder av marknads-, bransch- och beteendedata. Det gör att vi kan se ett mönster som tecknar sig i olika delar av samhället, och som har stor betydelse för utvecklingen av de enskilda marknadsområdena.

Vi gör analyser och föreslår ersättningar av produkter och tjänster. Vi sätter upp målgruppsbeskrivningar baserade på förhållningssätt och livsstil. Vi skapar en överblick av intressenterna på den aktuella marknaden.

 

+vonbulow.co
Knudstrupvej 3
DK-4180 Sorø

phone +45 5599 8118
mail@vonbulow.co

 

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980