Få analyse og overblik hos +vonbülow

Consulting // analyse 

Analyse

Få hjælp til at udvikle produkter og service samt kortlægge målgruppen

+vonbulow.co indsamler og analyserer dagligt store mængder af markeds-, branche- og adfærdsdata. Det sætter os i stand til at genkende det mønster, som tegner sig i forskellige dele af samfundet, og som har stor betydning for udviklingen af de enkelte markedsområder.

Vi beskæftiger os med analyse og substitution af produkter og services. Vi opstiller målgruppebeskrivelser på baggrund af holdninger og livsstil. Vi skaber et overblik over stakeholders på det pågældende marked.

 

+vonbulow.co
Knudstrupvej 3
DK-4180 Sorø

phone +45 5599 8118
mail@vonbulow.co

 
knudstrupvej 3 · dk 4180 sorø
phone +45 5599 8118
cvr 3694 0980